Sprengning:)

Filed under: by: Per-Arvid`s....No er grunnarbeidet godt i gang. Mandag gjekk første salva, onsdag gikk siste. No vert det ei veke med masseutskifting, plassering av massane og lage kjørbar vei opp i tomta. Trur det vart for mye stein, men det får me bruk for til andre prosjekt:) Planen dei neste 3 vekene er ferdig planert tomt, støyping av ringmur og plassering av rør i grunnen. Dersom framdriftsplanen holder, kjem tømrerene mandag 18.mai ;-)... Følg med!!!

0 kommentarer: